การรับรอง


การรับรอง

Verified By QuinL
Super Verified Member
4th   Year Guarantee by QuinL
รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ: พัชรี วงศ์เอนกเกษม
ปีที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก: พฤษภาคม 2558
ติดประกาศออนไลน์: ข้อมูลบริษัท, สินค้า(44)
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท: ไร่หญ้าไวนา
สถานที่ตั้งบริษัท: 71 หมู่ 5 บึงคอไห ลำลูกกา 12150
ประเทศ/เขต: ไทย, ปทุมธานี
Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.